Banner03
västötarör2
carpart liten 1
Ena linje
 FÖRARE:
 Matti Johansson ,36
 KLUBB: VARA MK
 KARTLÄSARE:
 Ronny Johansson ,62
 KLUBB: VARA MK 

www.TEAMMATTI.com